V I Z I U N E A: Liceul Teoretic "Emil Racoviță" - Știm azi ce contează mâine!
M I S I U N E A:
„Să pregătim tineri capabili să aducă soluții viabile pentru o lume mai bună, să instruim o resursă umană implicată în construirea viitorului pe temeliile prezentului, să formăm competențe pentru cei ce vor deveni agenți ai succesului, să conturăm spirite civice și caractere morale, pentru o umanitate aflată într-o perpetuă schimbare”.
S C O P U R I:
Scopul 1: Consolidarea pregătirii școlare, sporirea creativității și stimularea inovării în rândul elevilor și profesorilor
Scopul 2: Crearea unui climat de siguranță fizică, psihică și emoțională pentru toți elevii și profesorii prin sporireaegalității de șanse, a interculturalității
Scopul 3: Dezvoltarea parteneriatelor în beneficiul fiecărui elev și profesor în parte
Scopul 4: Pregătirea începerii viitorului an școlar în vederea corelării ofertei educaționale la cerințele comunității și ale pieței muncii
Scopul 5: Să răspundem schimbărilor educaționale!
Imnul liceului:

Ultimele evenimente
An școlar 2022-2023!!!
„Ziua Europeană a Sportului Școlar” (ESSD - 30 septembrie 2022) a fost sărbătorită la Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Baia Mare prin activități și jocuri sportive, sub îndrumarea profesorilor de educație fizică și sport: prof. Rusu Elena, prof. Mureșan Iosif.
Evenimentul a fost coordonat la nivel european de Federația Maghiară a Sportului Școlar, International Sport and Culture Association Danemarca, cu Cofinanțarea Comisiei Europene prin Programul Erasmus + și face parte din proiectul Ziua Europeană a Sportului #BeActive. (vezi articol Graiul)

Oferta educațională 2022-2023

 • Managementul clasei
 • Management curricular
 • Marketing educațional
             

     A. Filiera teoretică

     B. Filiera tehnologică
 • Științe ale naturii - intensiv engleză - 1 clasă (26 elevi)
 • Științe ale naturii - 3 clase (78 elevi)
 • Matematică-informatică - intensiv engleză
  1 clasă (26 elevi)
 • Tehnician designer vestimentar - 2 clase
  (48 elevi)
 • Tehnician în turism - 1 clasă (24 elevi)

"Știm astăzi ce contează mâine!"
Management educațional SMART

Managementul clasei
Managementul curricular

Curriculum la decizia școlii (CDȘ)
Managementul clasei
Managementul curricular
Managementul curricular

Curriculum în dezvoltare locală (CDL)

Facilități oferite elevilor
- Oportunitatea de a învăța științele naturii prin ore de laborator ]n cadrul CDȘ - tehnici de laborator în chimie și tehnici de laborator în biologie
- Oportunitatea de a învăța programare prin CDȘ, informatică - programarea roboților, programare web și programare vizuală
- Posibilitatea de a-și dezvolta creativitatea, simțul estetic, de a se exprima prin mijloace plastice, de a se documenta și a fi mereu în pas cu moda prin CDL
- Oportunitatea de a urma o carieră performantă într-o agenție de turism și/sau în unitățile de cazare (hoteluri, pensiuni)
- Șansa de a te reinventa ca artist, prin teatru - o alternativă educațională, pentru caractere nobile, formate în spirit etic și estetic, în luminile rampei
- Posibilitatea de a servi masa la cantina liceului, de a beneficia de cazare la internat, de a desfășura orele deeducație fizică într-o sală de sport modernă.

Steagul Verde
Contact
Liceul Teoretic "Emil Racovita", Baia Mare
Maramures, Romania
B-dul Republicii, nr. 8
Tel. 0262-250309
E-mail: racovita_bm@yahoo.com

acces catalog electronic:
CNP elev:
clasa:

© 2023 Liceul Teoretic "Emil Racoviță", Toate drepturile rezervate.