V I Z I U N E A: Liceul teoretic “Emil Racoviţă” – Știm azi ce contează mâine!
M I S I U N E A:
Pregătim viitori specialiști care să aducă soluții viabile pentru o lume mai bună, instruim resursa umană care va construi viitorul pe temeliile prezentului, formăm spirite de inițiativă menite să devină agenți ai succesului, conturăm caractere pentru o umanitate care va zâmbi mai mult.
P R I O R I T Ă Ț I:
1. Consolidarea pregătirii școlare și sporirea creativității profesionale la elevi și profesori.
2. Crearea unui climat de siguranță fizică și afectivă pentru elevi și profesori.
3. Dezvoltarea parteneriatelor în beneficiul fiecărui elev în parte.
4. Pregătirea începerii anului școlar 2013-2014 în vederea realizării planului de școlarizare.
5. Să răspundem schimbărilor educaționale.
Specializări:
Film de prezentare:
Imnul Liceului Teoretic "Emil Racoviță":
A șasea oară evaluați, a șasea oară premiați
Ultimele evenimente
Înscriere clasa a IX-a, 2017-2018
- Perioada 13-17 iulie 2017, sala 102, et. I,
între orele 8.30 – 15.30
- Acte necesare înscriere:
1. Dosar plic;
2. Foaia matricolă pentru clasele V-VIII;
3. Adeverinţa cu notele şi media obţinute la Evaluarea Naţională
4. Copie dupa Cartea de identitate şi Certificatul de naştere al elevului;
5. Copie dupa Cartea de identitate a părinţilor / tutorelui legal;
6. Avizul epidemiologic (dovada vaccinării) şi Adeverinţa de la medicul de familie din care să rezulte că elevul este “clinic sănătos”;
7. Fişa de înscriere care se completează la depunerea dosarului (se primeşte de la Comisia de înscriere).
• ACTELE NU NECESITA LEGALIZARE!
• La înscriere dosarele trebuie să fie complete!


Grafic corigente clasa a XII-a, 2017
- 24.07.2017 - Limba romana, Biologie, alte discipline
- 25.07.2017 - Matematică
- Inscriere bacalaureat sesiunea august-septembrie pentru elevii care au promovat corigenta este in data de 27 iulie 2017

Proiect ROSE
- prezentare proiect
- Adunarea generală a părinților


Cisco Academy Oracle Academy Moodle Romania
Contact
Liceul Teoretic "Emil Racovita", Baia Mare
Maramureș, România
B-dul Republicii, nr. 8
Tel. 0262-250309
E-mail: racovita_bm@yahoo.com
© 2017 Liceul Teoretic "Emil Racoviță", Toate drepturile rezervate.