Oferta școlară
Macheta ofertei pentru anul scolar 2015-2016
Filiera teoretică - profilul real
> Specializarea CHIME-BIOLOGIE
Filiera teoretică - profilul real
> Specializarea MATEMATICĂ-INFORMATICĂ
Filiera tehnologică
> Profil tehnic
- tehnician designer vestimentar
- tehnician chimist de laborator
- tehnician operator tehnică de calcul
> Profil servicii
- tehnician în turism
> Profil resurse naturale și protecța mediului
Oferta este avizată de Inspectoratul Școlar General
 
 
Oferta de cursuri opționale
Specializarea Științele naturii
Chimie
- Tehnici de laborator în chimie
Bilogie
- Tehnici de laborator în biologie
- Educația pentru sănătate
- Viața sexuală între curiozitate și adevăr
Fizică
- CERN, fizica și medicina
- Energia durabilă și mediul
Limba și literatura română
- Mass media și noi
- Forme ale sincretismului în dramaturgie
Specializarea Matematică-Informatică
Informatică
- Administrarea calculatoarelor și a rețelelor
- Programare Web - Html, Css, Php, MySql
- Programare Visuală - Microsoft C#
Matematică
- Șiruri și serii numerice
- Probleme structurate
© 2008 Liceul Teoretic "Emil Racovita", Toate drepturile rezervate.