Parteneriate
"Nu merge înaintea mea, s-ar putea să nu te urmez / Nu merge în spatele meu, s-ar putea să nu te conduc/ Mergi lângă mine şi fii prietenul meu."
Albert Camus
Promovarea imaginii liceului nostru este rodul activităţilor derulate în parteneriat, ceea ce conferă avantaje evidente deoarece se creează relaţii de colaborare, se aprofundează diverse probleme educative şi nu în ultimul rând, au loc schimburi inter şi intra disciplinare. Prin acest cadru inedit li se insuflă elevilor dorinţa de implicare în comunitate, experienţele de învăţare se multiplică şi se diversifică, iar personalitatea acestora devine efervescentă şi accentuat creatoare.

Partener

Scopuri/obiective parteneriat

Biblioteca Judeţeană "Petre Dulfu", Baia Mare

- Promovarea imaginii celor doua instituţii
- Organizarea şi desfăşurarea de acţiuni cultural-artistice
- Redimensionarea actului creativ centrat pe nevoile stringente ale societăţii
- Revalorificarea nevoii de carte şi modelarea atitudinii tinerilor faţă de cultură, în general
Teatrul Dramatic, Baia Mare

- Dezvoltarea educaţiei artistice a tinerilor
- Promovarea valorilor culturale specifice celor două instituţii
Colegiul Economic "Pintea Viteazul", Cavnic

- Derularea de activităţi educative în limba engleză/bilingve cu valoare informativă, formativă şi cooperativă
Colegiul Economic "Nicolae Titulescu", Baia Mare

- Schimburi de experienţe lingvistice între cele două licee
- Conştientizarea importanţei stăpânirii unei limbi străine
Palatul Copiilor Baia Mare

- Favorizarea învăţării prin acţiuni logico-matematice
- Elaborarea de materiale informative pe traseu interdisciplinar
Asociaţia "Autism", Baia Mare

- Dezvoltarea voluntariatului şi a capacit[ţii de interrelaţionare în rândul tinerilor
Muzeul de Mineralogie Maramureş, secţia "Planetariu"

- Adâncirea şi completarea cunoştinţelor teoretice
- Dezvoltarea spiritului de observaţie şi investigaţie
Crucea Roşie, Baia Mare

- Promovarea unui stil de viaţă sănătos
- Dobândirea de cunoştinţe privind acordarea primului-ajutor
Asociaţia Heidenroslein

- Derularea de acţiuni ecologice şi de protecţia mediului
CCD Maramureş, ONG "Comunicaţi prin
noi", Universitatea de Nord Baia Mare

- Derularea proiectului "Identificarea şi promovarea surselor de energie poluantă"
- Asigurarea unor competenţe pentru asumarea viitoarelor roluri sociale
- Dezbateri şi prezentări pe teme interdisciplinare
© 2021 Liceul Teoretic "Emil Racoviță", Toate drepturile rezervate.