Parteneriate
"Nu merge înaintea mea, s-ar putea să nu te urmez / Nu merge în spatele meu, s-ar putea să nu te conduc/ Mergi lângă mine şi fii prietenul meu."
Albert Camus
Promovarea imaginii liceului nostru este rodul activităţilor derulate în parteneriat, ceea ce conferă avantaje evidente deoarece se creează relaţii de colaborare, se aprofundează diverse probleme educative şi nu în ultimul rând, au loc schimburi inter şi intra disciplinare. Prin acest cadru inedit li se insuflă elevilor dorinţa de implicare în comunitate, experienţele de învăţare se multiplică şi se diversifică, iar personalitatea acestora devine efervescentă şi accentuat creatoare.

Partener

Scopuri/obiective parteneriat

Biblioteca Judeţeană "Petre Dulfu", Baia Mare

- Promovarea imaginii celor doua instituţii
- Organizarea şi desfăşurarea de acţiuni cultural-artistice
- Redimensionarea actului creativ centrat pe nevoile stringente ale societăţii
- Revalorificarea nevoii de carte şi modelarea atitudinii tinerilor faţă de cultură, în general
Teatrul Dramatic, Baia Mare

- Dezvoltarea educaţiei artistice a tinerilor
- Promovarea valorilor culturale specifice celor două instituţii
Palatul Copiilor Baia Mare

- Favorizarea învăţării prin acţiuni logico-matematice
- Elaborarea de materiale informative pe traseu interdisciplinar
Crucea Roşie, Baia Mare

- Promovarea unui stil de viaţă sănătos
- Dobândirea de cunoştinţe privind acordarea primului-ajutor
© 2022 Liceul Teoretic "Emil Racoviță", Toate drepturile rezervate.