Parteneriate
"Nu merge înaintea mea, s-ar putea să nu te urmez / Nu merge în spatele meu, s-ar putea să nu te conduc/ Mergi lângă mine şi fii prietenul meu."
Albert Camus
Promovarea imaginii liceului nostru este rodul activităţilor derulate în parteneriat, ceea ce conferă avantaje evidente deoarece se creează relaţii de colaborare, se aprofundează diverse probleme educative şi nu în ultimul rând, au loc schimburi inter şi intra disciplinare. Prin acest cadru inedit li se insuflă elevilor dorinţa de implicare în comunitate, experienţele de învăţare se multiplică şi se diversifică, iar personalitatea acestora devine efervescentă şi accentuat creatoare.

Partener

Scopuri/obiective parteneriat

Biblioteca Judeţeană "Petre Dulfu", Baia Mare

- Promovarea imaginii celor doua instituţii
- Organizarea şi desfăşurarea de acţiuni cultural-artistice
- Redimensionarea actului creativ centrat pe nevoile stringente ale societăţii
- Revalorificarea nevoii de carte şi modelarea atitudinii tinerilor faţă de cultură, în general
Teatrul Dramatic, Baia Mare

- Dezvoltarea educaţiei artistice a tinerilor
- Promovarea valorilor culturale specifice celor două instituţii
Grupul Şcolar "Mihai Viteazul", Zalău

- Propunerea de alternative pentru timpul liber
- Conştientizarea asupra pericolului consumului de substanţe halucinogene şi promovarea unor comportamente de viaţă sănătoase
Colegiul Economic "Pintea Viteazul", Cavnic

- Derularea de activităţi educative în limba engleză/bilingve cu valoare informativă, formativă şi cooperativă
Colegiul Tehnic "Anghel Saligny", Baia Mare

- Propunerea de strategii alternative pentru dezvoltarea personalităţii tinerilor
- Stimularea interesului pentru limbi străine
Liceul Teoretic "Callatis", Mangalia

- Dezvoltarea creativităţii elevilor prin formarea deprinderilor de exprimare literar-artistică în limba franceză
- Potenţarea originalităţii şi a diversităţii
Colegiul Economic "Nicolae Titulescu", Baia Mare

- Schimburi de experienţe lingvistice între cele două licee
- Conştientizarea importanţei stăpânirii unei limbi străine
Şcoala cu cls. I-VIII nr. 4, Turnu Măgurele

- Realizarea de schimburi de bune practici în limba franceză
Palatul Copiilor Baia Mare

- Favorizarea învăţării prin acţiuni logico-matematice
- Elaborarea de materiale informative pe traseu interdisciplinar
Asociaţia "Autism", Baia Mare

- Dezvoltarea voluntariatului şi a capacit[ţii de interrelaţionare în rândul tinerilor
Muzeul de Mineralogie Maramureş, secţia "Planetariu"

- Adâncirea şi completarea cunoştinţelor teoretice
- Dezvoltarea spiritului de observaţie şi investigaţie
Rakoczi Ferenc Gimnazium, Vasarosnameny, Ungaria

- Cunoaşterea valorilor culturale specifice celor două ţări
Crucea Roşie, Baia Mare

- Promovarea unui stil de viaţă sănătos
- Dobândirea de cunoştinţe privind acordarea primului-ajutor
Asociaţia Heidenroslein

- Derularea de acţiuni ecologice şi de protecţia mediului
Ocolul Silvic Baia Mare

- Sprijinirea activităţilor de instruire practică
- Colaborarea între parteneri prin atragerea elevilor în acţiuni specifice
CCD Maramureş, ONG "Comunicaţi prin
noi", Universitatea de Nord Baia Mare,
Colegiul Tehnic "Transilvania",
Colegiul Tehnic "C.D.Neniţescu"

- Derularea proiectului "Identificarea şi promovarea surselor de energie poluantă"
- Asigurarea unor competenţe pentru asumarea viitoarelor roluri sociale
- Dezbateri şi prezentări pe teme interdisciplinare
© 2019 Liceul Teoretic "Emil Racoviță", Toate drepturile rezervate.