Trecut – Prezent – Viitor
Liceul teoretic “Emil Racoviţă” trebuie privit, de cei cointeresaţi, din trei perspective: a trecutului, a prezentului şi cea a viitorului. Privirea tridimensională este în măsură să ofere o imagine de ansamblu asupra liceului.
Anul şcolar 1977-1978 a însemnat naşterea unui nou liceu de specialitate în peisajul maramureşan şi băimărean, cel de Ştiinţe ale Naturii (în baza Decretului Prezidenţial Nr. 191/12 iulie 1977).
Cu un plan de învăţământ bine structurat şi axat pe ştiinţe exacte, în deosebi pe chimie şi biologie, avea misiunea să pregătească viitorii specialişti cu deschidere spre: biologie, chimie, chimie alimentară, medicină, farmacie, silvicultură, agronomie, medicină veterinară, etc.
În primul an de existenţă, 1977-1978, liceul a funcţionat cu patru clase: trei clase cu profil de biologie-chimie şi o clasă cu profil de chimie industrială. Începând din anul şcolar următor, numărul claselor s-a dublat iar afluienţa elevilor spre acest liceu tânăr, unic în judeţ cu acest profil, a cunoscut o gradaţie ascendentă: de la 4 clase câte erau în primul an de funcţionare, s-a ajuns la 22 de clase.
Profilul Resurse naturale şi protecţia mediului cu specializarea silvicultură, s-a înfiinţat în anul 1992 cu o clasă de profesională silvic, iar din 1993 şi până în prezent funcţionează cu o clasă de liceu pe nivel de an.
Denumirea de Liceu de Ştiinţe ale Naturii o păstrează până în 1 IX 1990 când devine Liceul Teoretic “Emil Racoviţă”. Din 1993 până în 1 IX 1997 devine Grup Şcolar “Emil Racoviţă”, iar de atunci şi până în prezent funcţionează sub denumirea de Liceul Teoretic “Emil Racoviţă”.
În ciuda greutăţilor inerente oricărui început, liceul şi-a format pas cu pas o personalitate distinctă , înscriindu-se printre liceele de referinţă din judeţ.
Între trecut, prezent şi viitor se impune cu necesitate o relaţie optimală, deoarece prezentul se sprijină pe umerii trecutului, iar viitorul pe capul prezentului, nu există prezentul fără trecut şi nici viitor fără prezent.
© 2008 Liceul Teoretic "Emil Racovita", Toate drepturile rezervate.