Oferta școlară 2023-2024
Curriculum la decizia școlii CDȘ pentru anul școlar 2024-2025 (clic aici)
Filiera teoretică - profilul real
> Specializarea Științe ale naturii
5 clase din care,
1 clasă intensiv engleză
Filiera teoretică - profilul real
> Specializarea MATEMATICĂ-INFORMATICĂ
intensiv engleză
1 clasă

Proiecte în derulare
Filiera tehnologică - profil tehnic
> calificare Tehnician designer vestimentar
1 clase
- Managementul clasei
Filiera tehnologică - profil servicii
> calificare Tehnician în turism
1 clasă
Curriculum la decizia școlii CDŞ
Specializarea Științele naturii
Chimie
- Aprofundare
- Tehnici de laborator în chimie
Biologie
- Aprofundare
- Tehnici de laborator în biologie
- Educația pentru sănătate
- Viața sexuală între curiozitate și adevăr
Specializarea Matematică-Informatică
Informatică
- Programarea roboților (Arduino, Raspberry Pi)
- Programare Web (Html, Css, Php, MySql)
- Programare vizuală (Microsoft Visual C#)
Matematică
- Aprofundare
- Șiruri și serii numerice
- Probleme structurate
Curriculum în dezvoltare locala CDL
Textile - pielărie
- Istoria și structura produselor textile
- Tehnologia cusăturilor
- Tehnologii de confecționare a detaliilor secundare
pentru produsele de îmbrăcăminte
- Utilizarea aplicațiilor de tip CAD
Turism
- Aspecte calitative privind produsele și serviciile
- Ghidul de turism, interfața între agenția de turism și client
- Dezvoltarea durabilă a turismului în Maramureș
- Industria ospitalității în turismul local
© 2024 Liceul Teoretic „Emil Racoviță”, Toate drepturile rezervate.
function toggleMute() { var video=document.getElementById("videoId"); video.muted = false; video.play() }