Parteneriate
"Nu merge înaintea mea, s-ar putea să nu te urmez / Nu merge în spatele meu, s-ar putea să nu te conduc/ Mergi lângă mine şi fii prietenul meu."
Albert Camus
Promovarea imaginii liceului nostru este rodul activităţilor derulate în parteneriat, ceea ce conferă avantaje evidente deoarece se creează relaţii de colaborare, se aprofundează diverse probleme educative şi nu în ultimul rând, au loc schimburi inter şi intra disciplinare. Prin acest cadru inedit li se insuflă elevilor dorinţa de implicare în comunitate, experienţele de învăţare se multiplică şi se diversifică, iar personalitatea acestora devine efervescentă şi accentuat creatoare.

Partener

Scopuri/obiective parteneriat

ASSOC

- Dezvoltarea competentelor pentru 40 de cadre - personal didactic/personal de sprijin din învățământul pre-universitar in vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor si a unei scoli inclusive
- Creșterea ratei de participare in învățământul primar si secundar pentru 330 de elevi din școlile vizate pe proiect, prin dezvoltarea de programe de educație nonformală in sistem outdoor
CJRAEMM

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Maramureș reprezintă o instituție de învățământ special integrat specializată în oferirea, coordonarea și monitorizarea de servicii educaționale specifice acordate copiilor/ elevilor, cadre didactice, părinților și membrilor comunității, pentru a asigura tuturor accesul la o educație de calitate, precum și asistența psihopedagogică necesară în acest sens. https://cjraemm.ro/wp/
MANSIO

- Descoperirea și dezvoltarea potențialului tinerilor prin facilitarea unor activități educaționale formale si non-formale
- Desfășurarea unor activități de informare și conștientizare privind implicarea în viața comunităților locale
- Oportunități de voluntariat pentru elevii Liceului Teoretic „Emil Racoviță”
Team for Youth

- Desfășurarea unor activități interesante și interactive, pe diverse teme de interes pentru generațiile actuale
- Prezentarea unor oportunități de voluntariat
- Interacționarea cu voluntarii străini care activează în cadrul asociației și dezvoltarea abilităților de comunicare în limbile engleză și franceză
American Corner

- Participarea elevilor Liceului Teoretic Emil Racoviță la prezentări tematice pe subiecte de cultură și civilizație americană
- Interacțiunea cu vorbitori nativi de limba engleză
- Promovarea calității în educație prin activități diverse și interactive
Asociația „Școala Încrederii”

- Asociația „Școala Încrederii” va implementa în cadrul Liceului Teoretic Emil Racoviță un proces de transformare educațională și organizațională, cu o durată totală de 5 ani, care include tot ce înseamnă o transformare organizațională sustenabilă: livrare – implementare – reflectare- certificare – evaluare (intervenție).
Biblioteca Judeţeană "Petre Dulfu", Baia Mare

- Promovarea imaginii celor doua instituţii
- Organizarea şi desfăşurarea de acţiuni cultural-artistice
- Redimensionarea actului creativ centrat pe nevoile stringente ale societăţii
- Revalorificarea nevoii de carte şi modelarea atitudinii tinerilor faţă de cultură, în general
Teatrul Dramatic, Baia Mare

- Dezvoltarea educaţiei artistice a tinerilor
- Promovarea valorilor culturale specifice celor două instituţii
Palatul Copiilor Baia Mare

- Favorizarea învăţării prin acţiuni logico-matematice
- Elaborarea de materiale informative pe traseu interdisciplinar
Crucea Roşie, Baia Mare

- Promovarea unui stil de viaţă sănătos
- Dobândirea de cunoştinţe privind acordarea primului-ajutor
© 2024 Liceul Teoretic „Emil Racoviță”, Toate drepturile rezervate.