Informații utile pentru elevi
Procedura pentru alegeri reprezentantul elevilor in CA - vizualizare
Metodologia de organizare și desfășurare a alegerii din cadrul Consiliului Scolar al Elevilor- vizualizare
Consiliul școlar al elevilor, Biroul executiv, an școlar 2020-2021

Biriș Georgiana - a XII-a A, Președinte
Lazăr Rebeka - a XII-a A, Vicepreședinte
Turc Bianca - a XII-a A, Secretar
prof. Tiță Anca - Coordonator programe și proiecte
PLANIFICAREA înscrierii absolvenților claselor a VIII admiși la Liceul Teoretic Email Racoviță Baia Mare
Înscriere absolvenților clasei a VIII, admiși la Liceul Teoretic Emil Racoviță Baia Mare ,se va face in intervalul orar 8.30-14,la sediul liceului ,corpul de clădire A(școala mare )de pe Bulevardul Republicii nr 8 pe baza dosarului de înscriere care va conține:
* dosar plic
* Foaia matricolă V-VIII
* Adeverința medie admitere
* Fisa înscriere -fisa martor, din care sa rezulte nota la la engleză
* Copie carte de identitate și certificat de naștere al elevului
* Copie carte de identitate parinti / tutore legal
* Aviz epidemiologic (dovada vaccinării) și adeverința “clinic sănătos”
* Date de contact parinti și elev

OBS: actele nu necesita legalizare !

PLANIFICAREA înscrierii și depunerea dosarelor, pe zile, ore, alfabetică, este următoarea:

Luni 13.07 - Miercuri 15.07.2020 ȘTIINȚE ALE NATURII (28elevi ×5 clase =140 elevi)
->> Planificarea elevilor admiși la ȘTIINȚELE NATURII - NOU!!!
Joi 16.07.2020 - INTENSIV ENGLEZA INFORMATICĂ (28 elevi)
->> Planificarea elevilor admiși la INFORMATICĂ - NOU!!!
Joi 16.07.2020 - TURISM (28 elevi)
->> Planificarea elevilor admiși la TURISM - NOU!!!
Vineri 17.07.2020 - DESIGN VESTIMENTAR (28 elevi x2 clase =56 ELEVI)
->> Planificarea elevilor admiși la DESIGN VESTIMENTAR - NOU!!!

1)Intrarea în curtea scolii se va face pe poarta din fața liceului dinspre Bulevardul București (în spate la fostul magazin Căminul) iar intrarea în liceu se va face pe intrarea principală.
TOATE PERSOANELE :
2)VOR PURTA MASCĂ SI VOR PĂSTRA DISTANȚA INTRE ELE DE CEL PUTIN 1.5m,
3)VOR AVEA PROPRIUL INSTRUMENT DE SCRIS (PIX SAU STILOU) PENTRU COMPLETAREA FORMULARULUI DE OPTIUNI - ȘTIINȚE ALE NATURII, INTESIV ENGLEZĂ, ASIGURARE CAZARE LA INTERNAT, A DOUA LIMBĂ MODERNĂ STUDIATĂ ÎN GIMNAZIU ȘI PE CARE DORESC S-O STUDIEZE ȘI ÎN LICEU (FRANCEZĂ SAU GERMANA), RELIGIA
3)La intrarea în curtea școlii se va realiza măsurarea temperaturii persoanelor (elevi și părinții/reprezentanți legali) de către asistenta medicală a liceului.
4)Înscriere elevilor admiși se va face în holul liceului, intrarea principală parter.
5)Ieșirea din liceu se va face pe ușa dinspre parcarea din curtea scolii, traversând coridorul de la parter.


Rezultatele examenului de atestare a competențelor lingvistice pentru absolvenții claselor cu studiu intensiv limba engleză, sesiunea Iunie 2020
Rezultatele examenului de atestare a competențelor profesionale a absolvenților claselor de matematică-informatică, sesiunea Iunie 2020
Resurse educaționale online pentru educație fizică și sport, prof. Rusu Elena
 
Revista ADN
Revista Fizica și chimia la zi
Revista FLAM(M)ES
prof. Tiță Anca - Coordonator programe și proiecte