Utile
Legea educației naționale
ORDIN nr. 4183 din 4 iulie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
ORDIN privind aprobarea unor măsuri tranzitorii aplicabile la nivelul sistemului național de învățământ preuniversitar și superior
ORDIN privind aprobarea Statutului Elevului
ORDIN privind aprobarea Metodologiei-cadru de acordare a burselor

Rezultate examene de promovare
Rezultat examenen de promovare bibliotecar I
Rezultat examenen de promovare munictor I
Rezultat examenen de promovare analist I A

Rezultate finale examene de promovare
Rezultat final examenen de promovare bibliotecar I
Rezultat final examenen de promovare analist I A
Rezultat final examenen de promovare muncitor 1

Rezultate concurs
Rezultate, supraveghetor de noapte
Rezultate, îngrijitor

Rezultate selecție dosare
Rezultat selecție - supraveghetor de noapte
Rezultat selecție - bucătar calificat
Rezultat selecție - îngrijitor

Anunțuri angajare
Anunț concurs pentru post contractual conform H.G. 1336/2022
Anunț concurs pentru post contractual
Formular de înscriere concurs, Anexa 2

Anunț, de promovare în grade / traptă profesională imediat superioară celei deținute a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
Anunț - selecție în cadrul proiectului „Elevi educați și competenți” (vezi anunț), 10.03.2023
Rezultatul probei de verificare a eligibilității administrative (vezi proces verbal), 27.03.2023
Rezultatul probei de interviu (vezi proces verbal), 04.04.2023
Rezultate finale (vezi proces verbal), 04.04.2023

Posturi vacante, rezervate - an școlar 2024-2025, Liceul Teoretic „Emil Racoviță”, Baia Mare (pentru download, clic aici)

Diverse
- Din cei 78 angajați ai Liceului Teoretic "Emil Racovița", 52 sunt vaccinați cu cel puțin o doză împotriva Covid-19. Ponderea este de 66,66%
- Venituri brute realizate de către personalul din Liceul Teoretic ”Emil Racoviță”, cf. art. 33 din Legea nr. 153/2017 - privind salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice începând cu 01.01.2022

Contact
Liceul Teoretic "Emil Racovita", Baia Mare
Maramureș, România
B-dul Republicii, nr. 8
Tel. 0262-250309
E-mail: racovita_bm@yahoo.com
© 2024 Liceul Teoretic „Emil Racoviță”, Toate drepturile rezervate.