Oferta școlară
Filiera teoretică - profilul real
> Specializarea Științe ale naturii
4 clase din care,
1 clasă intensiv engleză
Filiera teoretică - profilul real
> Specializarea MATEMATICĂ-INFORMATICĂ
intensiv engleză
1 clasă
Filiera tehnologică - profil tehnic
> calificare Tehnician designer vestimentar
2 clase
Filiera tehnologică - profil servicii
> calificare Tehnician în turism
1 clasă
Curriculum la decizia școlii CDŞ
Specializarea Științele naturii
Chimie
- Aprofundare
- Tehnici de laborator în chimie
Biologie
- Aprofundare
- Tehnici de laborator în biologie
- Educația pentru sănătate
- Viața sexuală între curiozitate și adevăr
Specializarea Matematică-Informatică
Informatică
- Administrarea calculatoarelor și a rețelelor
- Programarea roboților, Arduino
- Programare Web, Html, Css, Php, MySql
- Programare vizuală, Microsoft Visual C#
Matematică
- Aprofundare
- Șiruri și serii numerice
- Probleme structurate
Curriculum in dezvoltare locala CDL
Textile - pielărie
- Utilaje, organizare, problematizare în industria textilă
- Pregătirea pentru integrarea la locul de munca în
industria confecțiilor textile
Turism
- Organizarea locului de muncă în turism
- Pregătirea pentru integrarea la locul de muncă
© 2019 Liceul Teoretic "Emil Racoviță", Toate drepturile rezervate.