Oferta școlară
Filiera teoretică - profilul real
> Specializarea Științe ale naturii
4 clase din care,
1 clasă intensiv engleză
Filiera teoretică - profilul real
> Specializarea MATEMATICĂ-INFORMATICĂ
intensiv engleză
1 clasă
Filiera tehnologică - profil tehnic
> calificare Tehnician designer vestimentar
2 clase
Filiera tehnologică - profil servicii
> calificare Tehnician în turism
1 clasă
Curriculum la decizia școlii CDŞ
Specializarea Științele naturii
Chimie
- Aprofundare
- Tehnici de laborator în chimie
Biologie
- Aprofundare
- Tehnici de laborator în biologie
- Educația pentru sănătate
- Viața sexuală între curiozitate și adevăr
Specializarea Matematică-Informatică
Informatică
- Programarea roboților (Arduino)
- Programare Web (Html, Css, Php, MySql)
- Programare vizuală (Microsoft Visual C#)
Matematică
- Aprofundare
- Șiruri și serii numerice
- Probleme structurate
Curriculum în dezvoltare locala CDL
Textile - pielărie
- Tehnologia cusăturilor
- Tehnologii de confecționare a detaliilor secundare
pentru produsele de îmbrăcăminte
Turism
- Aspecte calitative privind produsele și serviciile
- Industria ospitalității în turismul local
© 2019 Liceul Teoretic "Emil Racoviță", Toate drepturile rezervate.