Conducere
Director, prof. POP MARIANA
Director adjunct, prof. MIC VALERIA
Consiliul de administrație
Președinte:
Director, prof. POP MARIANA
Secretar, Bibliotecar Ardusătan Simona
Membrii:
prof. Ilieșiu Felicia
prof. Podină Camelia
prof. Glodean Dana
prof. Tiță Anca
prof. Verdeș Lăcărmioara
reprezentant al Primăriei Municipiului Baia Mare, director adjunct, Mic Valeria reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Baia Mare - Bozder Ramona, șef serviciu achiziții publice, Primăria Baia Mare
reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Baia Mare - Ungureanu Aurelia, patron, SC Stilaura SRL, firmă confecții
reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Baia Mare - Ghilvaci Luminița, director, Best Western Eurohotel Baia Mare
reprezentant al Consiliului Reprezentativ al Părinților pe Școală - Lakatoș Cosmin, Buda Florin
reprezentant al Consiliului Școlar al Elevilor - Mureșan David
observator SLIMM - prof. Muntean Rareș Mircea
Personal didactic
Limba și Literatura Română
prof. Giurgiulescu Raluca - șef de catedră
prof. Cauni Tatiana
prof. Draghiş Adriana
prof. Breban Mihaela
prof. Constantinescu Anca
prof. Breban Mihaela
prof. Onțiu Corina
Limbi Moderne
prof. Florian Adriana - șef de catedră
prof. Petrean Carmen
prof. Constantinescu Rodica
prof. Schmied Adriana
prof. Soreanu Alina
prof. Pop Bianca
prof. Laurențiu Andreea
prof. Bonte Andriana
prof. Popovici Mihaela
Matematică şi Informatică
prof. Petrean Liviu - șef de catedră
prof. Maiorescu Gheorghe
prof. Cioclu Costel
prof. Podină Camelia
prof. Ocean Cristina
prof. Brisc Viorica
prof. Moanță Florin
prof. Timb Edina
prof. Polgar Corina
prof. Bontoș Mihaela
prof. Muntean Rareș Mircea
Fizică și Chimie
prof. Anițaș Cornelia - șef de catedră
director prof. Pop Mariana
prof. Loghin Maria
prof. Glodean Dana
prof. Bodea Corina
prof. Couți Maria
prof. Vasilov Felicia
prof. Marc Maria Carmen
prof. Marincaș Luminița
prof. Tarța Georgeta
Biologie
prof. Kato Gabriela - șef de catedră
prof. Mic Valeria
prof. Chis Mihaela
prof. Tinc Luminița
prof. Mureșan Iosif
prof. Rusu Elena
Socio-Umane
prof. Tiţă Anca - șef de catedră
prof. Tiță Gabriel
psiholog prof. Berci Maria
prof. Ghiman Cristina
prof. Bota Adrian
prof. Hurezan Raluca
prof. Robaș Mirela
prof. Ion Gabriela
prof. Hodiș Sorina
prof. Lauran Cosmin
prof. Gavrilă Cornel
Tehnologii
prof. ing. Ianc Georgeta - șef de catedră
prof. ing. Ilieșiu Felicia
prof. ing. Baciu Loredana
prof. ing. Băban Lidia
prof. ing. Mândru Voichița
prof. ing. Verdeș Lăcrămioara
prof. ing. Pop Domițiana
prof. ing. Dale Marinela
prof. ing. Marian Claudia
prof. ing. Gui Zorica
Personal angajat
1. Situaţia statistică privind numărul de norme existente la Liceul Teoretic „Emil Racovita” în anul şcolar 2013-2014,2014-2015, 2015-2016, prognoza pentru anul şcolar 2016-2017
An școlarNorme la personal didacticNorme la personal didactic auxiliarNorme la personal nedidacticTOTAL NORME LICEU
2013-201464,941718,5100,44
2014-201566,51151798,51
2015-201664,77131592,77
2016-201766,13131594,13

a. Situaţia statistică privind numărul de cadre didactice încadrate în anul şcolar 2013-2014, 2014-2015, 2016-2016
An școlarProfesori titulariProfesori suplinitori calificațiProfesori suplinitori ne necalificațiMaistru instructor – suplinitori calificați
2013-201453410
2014-201551800
2015-201662700

b.Repartizarea cadrelor didactide pe grade didactice 2015-2016
Grade didacticeProfesoriMaiștrii instructoriTotal
Def/Debutanți12012
Gradul II10010
Gradul I45045
Doctor/doctorand202
Total69

Repartizarea cadrelor didactide pe grade didactice 2014-2015
Grade didacticeProfesoriMaiștrii instructoriTotal
Def/Debutanți6/208
Gradul II819
Gradul I41041
Doctor/doctorand1/102
Total59

Repartizarea cadrelor didactide pe grade didactice 2013-2014
Grade didacticeProfesoriMaiștrii instructoriTotal
Def/Debutanți10010
Gradul II11112
Gradul I34034
Doctor/doctorand1/102
Total58

c.Situaţia statistică privind total personal
An școlarTotalTotal cadre didacticeTitulari calificațiSuplinitori calificațiSuplinitori necalificațiPersonal didactic auxiliarPersonal nedidactic
2015-2016946960701213
2014-2015915951801517
2013-2014915853411518
© 2018 Liceul Teoretic "Emil Racoviță", Toate drepturile rezervate.