Conducere
Director, prof. POP MARIANA
Director adjunct, prof. MIC VALERIA
Consiliul de administrație
Președinte:
Director, prof. POP MARIANA
Secretar, contabil șef Ghita Ramona
Membrii:
prof. Mic Valeria, director adjunct
prof. Podină Camelia
prof. Glodean Dana
prof. Tiță Anca
prof. Verdeș Lăcărmioara
reprezentant al Primăriei Municipiului Baia Mare, prof. Ilieșiu Felicia
reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Baia Mare - Bozder Ramona, șef serviciu achiziții publice, Primăria Baia Mare
reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Baia Mare - Ungureanu Aurelia, patron, SC Stilaura SRL, firmă confecții
reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Baia Mare - Ghilvaci Luminița, director, Best Western Eurohotel Baia Mare
reprezentant al Consiliului Reprezentativ al Părinților pe Școală - Lakatoș Cosmin
reprezentant al Consiliului Reprezentativ al Părinților pe Școală - Pârvănoiu Margareta
reprezentant al Consiliului Școlar al Elevilor - Biriș Georgiana
observator SLIMM - prof. Muntean Rareș Mircea
Personal didactic
Limba și Literatura Română
prof. Giurgiulescu Raluca - șef de catedră
prof. Breban Mihaela
prof. Cauni Tatiana
prof. Draghiș Adriana
prof. Constantinescu Anca
prof. Onțiu Corina
Limbi Moderne
prof. Florian Adriana - șef de catedră
prof. Bozga Aurica
prof. Soreanu Alina
prof. Râșco Carmen
prof. Bonte Adriana
prof. Codrea Larisa
prof. Popovici Mihaela
prof. Constantinescu Rodica
Matematică şi Informatică
prof. Petrean Liviu - șef de catedră
prof. Cioclu Costel
prof. Dragomir Cristina
prof. Podină Camelia
prof. Brisc Viorica
prof. Moanță Florin
prof. Maiorescu Gheorghe
prof. Polgar Corina
prof. Timb Edina
prof. Bontoș Mihaela
prof. Muntean Rareș Mircea
Fizică și Chimie
prof. Anițaș Cornelia - șef de catedră
director prof. Pop Mariana
prof. Vasilov Felicia
prof. Marc Maria Carmen
prof. Timar Maria
prof. Bodea Corina
prof. Glodean Dana
prof. Couți Maria
prof. Loghin Maria
prof. Tarța Georgeta
Biologie
prof. Kato Gabriela - șef de catedră
prof. Mic Valeria
prof. Chis Mihaela
prof. Tinc Luminița
prof. Mureșan Iosif
prof. Rusu Elena
Socio-Umane
prof. Tiţă Anca - șef de catedră
prof. Bota Adrian
prof. Ghiman Cristina
prof. Hurezan Raluca
prof. Robaș Mirela
prof. Tiță Gabriel
prof. Gavrilă Cornel prof. Lauran Cosmin
prof. Hodiș Sorina
Tehnologii
prof. ing. Ianc Georgeta - șef de catedră
prof. ing. Ilieșiu Felicia
prof. ing. Marian Claudia
prof. ing. Verdeș Lăcrămioara
prof. ing. Marincaș Luminița
prof. ing. Mândru Voichița
prof. ing. Pop Domițiana
prof. ing. Băban Lidia
prof. ing. Baciu Loredana
prof. ing. Dale Marinela
psiholog prof. Berci Maria

Comisii la nivelul Liceului Teoretic "Emil Racoviță", în anul școlar 2018-2019, cf. art. 79(1),(2) din ROFUIP
Venituri brute realizate de către personalul Liceului Teoretic "Emil Racoviță", Baia Mare, cf. art. 33 din Legea nr. 153/2017
© 2019 Liceul Teoretic "Emil Racoviță", Toate drepturile rezervate.