Conducere
Director, prof. MIC VALERIA
Consiliul de administrație
Președinte:
Director, prof. MIC VALERIA
Secretar, prof. Chiș Mihaela
Membri:
prof. Giurgiulescu Raluca
prof. Draghiș Adriana
prof. Podină Camelia
prof. Tiță Anca
prof. Verdeș Lăcrimioara
reprezentant al Primăriei Municipiului Baia Mare, prof. Ilieșiu Felicia
reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Baia Mare - Smical Irina
reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Baia Mare - Suse Daiana
reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Baia Mare - Maiorescu Gheorghe
reprezentant al Consiliului Reprezentativ al Părinților pe Școală - Bohățel Gabriela
reprezentant al Consiliului Reprezentativ al Părinților pe Școală - Iancu Delia
reprezentant al Consiliului Școlar al Elevilor - Toth Erika
observator SLIMM - prof. Muntean Rareș Mircea
Personal didactic
Limba și Literatura Română
prof. Giurgiulescu Raluca
prof. Breban Mihaela
prof. Cauni Tatiana
prof. Draghiș Adriana
prof. Constantinescu Anca
prof. Milian Cristina
Limbi Moderne
prof. Bonte Adriana
prof. Florian Adriana
prof. Petrean Carmen
prof. Bozga Aurica
prof. Râșco Carmen
prof. Pop Bianca
prof. Smiedt Ancuța
prof. Sava Cătălina
prof. Zete Silvia
Matematică şi Informatică
prof. Petrean Liviu
prof. Cristescu Felicia
prof. Dragomir Cristina
prof. Podină Camelia
prof. Moanță Florin
prof. Polgar Corina
prof. Timb Edina Katalin
prof. Bontoș Mihaela
prof. Muntean Rareș Mircea
Fizică și Chimie
prof. Couți Maria
prof. Anitaș Cornelia Lăcrămioara
prof. Vasilov Felicia
prof. Marc Maria Carmen
prof. Timar Maria
prof. Tinc Luminița
prof. Bodea Corina
prof. Marincaș Luminița
Biologie
prof. Kato Gabriela
prof. Mic Valeria
prof. Chis Mihaela
prof. Văsuț Ioana
prof. Tinc Luminița
prof. Mureșan Iosif
prof. Rusu Elena
Socio-Umane
prof. Robaș Mirela
prof. Bota Adrian
prof. Ghiman Cristina
prof. Hurezan Raluca
prof. Tiță Anca
prof. Tiță Gabriel
prof. Gavrilă Cornel
prof. Lauran Cosmin
prof. Hodiș Sorina
prof. Suciu Otnel
prof. Ciaba Andrei
prof. Barbur Florin
Tehnologii
prof. ing. Baciu Loredana
prof. ing. Marian Claudia
prof. ing. Verdeș Lăcrimioara
prof. ing. Pop Domițiana
prof. ing. Băban Lidia
prof. ing. Mândru Voichița
prof. ing. Pop Anca© 2022 Liceul Teoretic "Emil Racoviță", Toate drepturile rezervate.