Conducere
Director, prof. POP MARIANA
Director adjunct, prof. MIC VALERIA
Consiliul de administrație
Președinte:
Director, prof. POP MARIANA
Secretar, prof. Chiș Mihaela
Membri:
prof. Mic Valeria, director adjunct
prof. Draghiș Adriana
prof. Glodean Dana
prof. Tiță Anca
prof. Verdeș Lăcrimioara
reprezentant al Primăriei Municipiului Baia Mare, prof. Ilieșiu Felicia
reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Baia Mare - Bozder Ramona, șef serviciu achiziții publice, Primăria Baia Mare
reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Baia Mare - Bauer Claudia, patron, SC Relotex SRL, firmă confecții
reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Baia Mare - Ghilvacs Luminița, director, Best Western Eurohotel Baia Mare
reprezentant al Consiliului Reprezentativ al Părinților pe Școală - Lakatoș Cosmin
reprezentant al Consiliului Reprezentativ al Părinților pe Școală - Iancu Delia
reprezentant al Consiliului Școlar al Elevilor - Dunca Maria
observator SLIMM - prof. Muntean Rareș Mircea
Personal didactic
Limba și Literatura Română
prof. Giurgiulescu Raluca - șef de catedră
prof. Breban Mihaela
prof. Cauni Tatiana
prof. Draghiș Adriana
prof. Constantinescu Anca
prof. Onțiu Corina
Limbi Moderne
prof. Soreanu Alina - șef de catedră
prof. Florian Adriana
prof. Bozga Aurica
prof. Râșco Carmen
prof. Bonte Adriana
prof. Popovici Mihaela
prof. Constantinescu Rodica
prof. Pop Bianca
prof. Zete Silvia
Matematică şi Informatică
prof. Petrean Liviu - șef de catedră
prof. Cioclu Costel
prof. Dragomir Cristina
prof. Podină Camelia
prof. Brisc Viorica
prof. Moanță Florin
prof. Maiorescu Gheorghe
prof. Polgar Corina
prof. Hotea Vasile
prof. Timb Edina Katalin
prof. Bontoș Mihaela
prof. Muntean Rareș Mircea
Fizică
prof. Anițaș Cornelia - șef de catedră
prof. Vasilov Felicia
prof. Marc Maria Carmen
prof. Timar Maria
prof. Tarța Georgeta
Chimie
prof. Tinc Luminița - șef de catedră
director prof. Pop Mariana
prof. Glodean Dana
prof. Couți Maria
prof. Bodea Corina
prof. Loghin Maria
Biologie
prof. Kato Gabriela - șef de catedră
prof. Mic Valeria
prof. Chis Mihaela
prof. Văsuț Ioana
prof. Mureșan Iosif
prof. Rusu Elena
Socio-Umane
prof. Robaș Mirela - șef de catedră
prof. Bota Adrian
prof. Ghiman Cristina
prof. Hurezan Raluca
prof. Tiță Anca
prof. Tiță Gabriel
prof. Gavrilă Cornel
prof. Lauran Cosmin
prof. Hodiș Sorina
prof. Suciu Otnel
prof. Ciaba Andrei
prof. Matei Bogdan
Tehnologii
prof. ing. Mândru Voichița - șef de catedră
prof. ing. Marian Claudia
prof. ing. Verdeș Lăcrimioara
prof. ing. Marincaș Luminița
prof. ing. Ianc Georgeta
prof. ing. Pop Domițiana
prof. ing. Băban Lidia
prof. ing. Baciu Loredana
prof. ing. Bretan Florin
psiholog prof. Ilieș Maria

Comisii la nivelul Liceului Teoretic "Emil Racoviță", în anul școlar 2019-2020, cf. art. 79(1),(2) din ROFUIP


Venituri brute realizate de către personalul Liceului Teoretic "Emil Racoviță", Baia Mare, cf. art. 33 din Legea nr. 153/2017
© 2021 Liceul Teoretic "Emil Racoviță", Toate drepturile rezervate.